horse breedingHevoskasvatuksen monipuolinen maailma sykähdyttää tuhansia harrastajia ja ammattilaisia, jotka ovat alalla toimiessaan saaneet paljon arvokasta kokemusta menestyksellisen kasvatus- ja kilpailutoiminnan harjoittamiseen. Kasvatus riippuu paljon siitä, millaiseen käyttötarkoitukseen hevosia aiotaan käyttää ja lähtökohdat muodostuvat kasvattajan toiminnalle sen mukaan, halutaanko hevosrodusta mahdollisimman pieni, suuri, nopea tai voimakas, vai pyritäänkö kasvatettaville hevosille saamaan joku tiettyyn rotuun haluttu muu ominaisuus tai luonteenpiirre.

Kasvatustoiminnan perusperiaatteita

Tällä sivustolla käymme läpi kaikkea sitä, mitä kasvatukseen liittyy nykypäivänä. Laadukkaan ruoan merkitykseen on jokaisen vastuullisen kasvattajan perehdyttävä, jotta voidaan ylläpitää siitostammojen menestyminen kasvattajalla. Menestykselliseen kasvatustoimintaan kuuluu oleellisesti hevosten tunteminen ja niiden kiima-aikojen ja hedelmällisyyden ajankohtaan perehtyminen. Myös oikeanlaisen valinnan tekeminen sopivan siitosorin ja tamman välillä on tärkeä osa kasvattajan toimintaa rodun laadun ja ominaisuuksien parantamiseksi edellisestä. Kasvattajan tarkoituksena on rodusta riippumatta parantaa rotua niin, että tulevat sukupolvet olisivat aina edellisiä parempia.

Nuoren hevosen koulutusohjelma

Moneen kasvatustoimintaan liittyy tammojen astuttamisten lisäksi myös varsojen ja nuorten hevosten kouluttaminen oikeaan suuntaan niin, että nuori hevonen voidaan anataa eteenpäin peruskoulutettuna. Kasvattajan ja kouluttajan rooli on tärkeä, jotta hevosesta voidaan saada aikuinen tasapainoinen kilpailutoimintaan tai harrastepohjalle sopiva hevonen, joka luottaa ihmisiin eikä ole ongelmallinen käsitellä tai vaarallinen ratsastaa tai ajaa.

Kilpailuun tähtäävä kasvatustoiminta

Suuri osa hevosista kasvatetaan jotakin tiettyä kilpailumuotoa varten, kuten laukkakisoja, koulu- tai estekisoja tai raviurheilua varten. Kasvattaja toimii usein itse myös kilpailuissa mukana tai mahdollisesti myy omalta kasvatusnimeltään tulleet varsansa. Varsasta saatu tuotto ei pääty varsan myymiseen, vaan siitä saa kasvatussopimuksen mukaan noin kymmenen prosenttia, mikäli hevonen myöhemmin menestyy kilpaillessaan oikeassa luokassaan.

Hevosurheilun historiaa

Sivustolla käydään läpi myös lyhyesti sekä Suomen raviurheilun historiaa, että maailmanlaajuisen hevosurheilun monipuoliset kasvot ja erilaisten hevosurheilun muotojen menneisyyttä aina nykyaikaan saakka. Suomenhevoset ovat menestyneitä kisaajia suomalaisissa raveissa ja sivustolla käydään lyhyesti läpi myös sitä, miten rotu ja sen edustajat ovat menestyneet kisoissa.

Tervetuloa tutustumaan hevosten kasvatuksen ja kilpailun monipuoliseen maailmaan. Kehotamme kaikkia hevosista ja hevosiin liittyvästä urheilusta kiinnostuneita lukemaan sivustolle läpi.