Refining faster horsesJalostus on toimintaa, jonka tavoitteena on kehittää ja parantaa hevosten perinnöllisiä ominaisuuksia. Halutut ominaisuudet ovat erilaisia hevosen käyttötarkoituksesta riippuen. Tavoitteeseen päästään valitsemalla vanhemmiksi kustakin sukupolvesta haluttujen ominaisuuksien suhteen perimältään parhaat yksilöt. Tässä artikkelissa kerromme hevosjalostuksen periaatteista ja siitä, millaisia ominaisuuksia jalostuksella halutaan kehittää.

Miksi hevosia jalostetaan?

Hevosjalostusta voidaan ajatella eräänlaisena hevosten tuotekehityksenä. Eri rotuisilla hevosilla on erilaiset käyttötarkoitukset ja jalostuksen avulla pystytään kehittämään edelleen roduille tyypillisiä ominaisuuksia. Jalostuksen lähtökohtana on kuitenkin aina eläimen terveys, sillä vain terve hevonen voi suoriutua parhaalla mahdollisella tavalla hänelle annetuista tehtävistä. Jalostustoimintaa on kritisoitu monien eläinlajien kohdalla, mutta oikein ja eettisten käytäntöjen mukaisesti toteutettuna se ei ole hevosille vaarallista.

Jalostuksen tavoitteet

Jalostuksen tavoitteita asetettaessa tulee ottaa huomioon tietenkin se, mitkä ominaisuudet ovat periytyviä ja mitkä eivät. Yleensä hevosten jalostamisessa pyritään jonkun rakenteeseen tai suorituskykyyn liittyvän ominaisuuden parantamiseen. Raviurheilussa hevoset kilpailevat nopeudesta, joten hevosten nopeuteen liittyvät ominaisuudet ovat tavoitteena ihanteellisia ravureita jalostettaessa. Lisätietoa raviurheilusta löytyy esimerkiksi ravikuningas.com-sivustolta. Ratsuhevosilta vaadittavat luonteenpiirteet ja rakenteelliset ominaisuudet ovat erilaiset kuin ne, jotka ovat ratsastuslajeissa suotuisia. Ratsastushevosten tulee esimerkiksi olla hyväluontoisia ja niiden kaikkien askellajien tulee olla sulavia.

Jalostuksen haasteet

Hevoset, kuten muutkin eläimet ja ihmiset, ovat tuhansien geenien ainutkertaisia yhteenliittymiä ja kombinaatioita. Vaikka joitakin perinnöllisiä ominaisuuksia pystytään kehittämään jalostuksen avulla, ei syntyvän eläimen kaikkia ominaisuuksia tai terveyttä voida ikinä ennustaa täydellisesti. Geeneissä tapahtuu myös runsaasti mutaatioita, jotka voivat vaikuttaa yksilön ominaisuuksien ilmenemiseen. Lisäksi ominaisuuksista esimerkiksi väriyhdistelmiä on valtava määrä, joten samat vanhemmat voivat tuottaa lukuisen määrän väritykseltään toisistaan poikkeavia jälkeläisiä.

Jalostuksen mahdollisuuksia

Geenitekniikka on kehittynyt viime vuosikymmenten aikana hurjasti ja sillä on ollut suuri merkitys sekä ihmisten että eläinten perinnöllisten sairauksien tunnistamisella, hoitamisella ja jopa ehkäisyllä. Yksilön perimän tutkiminen ja tunteminen auttavat tunnistamaan myös piilevästi periytyvät geneettiset sairaudet, ja siten myös hevosjalostuksessa on mahdollista tuottaa aiempaa terveempiä jälkeläisiä. Hevosjalostus on yleensä ammattimaista toimintaa, ja jalostuksessa käytettyjen eläinten ja heidän jälkeläistensä terveyttä seurataan hyvin tarkasti.