professional horse breedingMonet hevosia kasvattavat ovat harrastuskasvattajia, eli heillä on normaalisti oma ansiotyönsä, mutta harrastuksen pohjalta he kasvattavat pienimuotoisesti hevosia muutaman tamman avulla. Kasvatus ammattina on kuitenkin myös mahdollista, vaikkakin nykypäivänä se vaatii melkoista sitoutumista, tietotaitoa ja hyvää alkupääomaa, sillä laadukkaiden hevosten kasvattamiseen tarvitaan useampia rotumääritelmältään ensiluokkaisia nuoria hevosia. Yleensä kasvatustoiminta alkaa pikkuhiljaa, jolloin se lopulta saattaa joillakin muodostua ammattimaiseksi kasvatukseksi, kun ensimmäisten siitostammojen ensimmäiset varsat ovat kasvaneet aikuisiksi ja alkavat myös olla oikeassa iässä siitosta varten.

Tuloja ja menoja

Pääasiallinen tulo kasvatuksesta tulee varsojen myynnistä ja mahdollisista voitoista, joita kasvattaja voi saada kasvattamansa varsan kilpailumenestymisestä. Normaalisti kasvattajat seuraavat omalta kasvattajatallilta lähteneitä varsoja läpi koko niiden elämän. Alasta riippuen kasvattaja saa mahdollisista hevosen tuotosta tai voitoista noin kymmenen prosenttia koko sen elämän ajalta, vaikka omistajan tiedot muuttuvat varsan ostamisen yhteydessä.

Monien siitokseen käytettävien tammojen ylläpitäminen ja terveydestä huolehtiminen on vaativaa sekä rahaa ja aikaa vievää puuhaa, joten yleensä ammattimaiset kasvattajat tarvitsevat suuren määrän hevosia voidakseen menestyä kasvatusalalla. Hyvällä kasvattajalla on erisukuisia puhdasrotuisia tammoja sekä oriita, joita voidaan käyttää myös siitostarkoitukseen toisen kasvattajan tammojen kanssa.

Normaalisti tammoja tulee olla huomattavasti enemmän ja niitä voidaan nuorella iällään käyttää uusien varsojen tekemiseen muutamia kertoja. Liian tiheä synnytys ei kuitenkaan ole paras mahdollinen vaihtoehto, sillä emä ei ehdi kunnolla palautua synnytyksen ja imettämisen rasituksesta, jolloin seuraavasta varsasta ei välttämättä tule rodussa menestyvää yksilöä.

Siitosorien käyttäminen muiden tammoilla on yleensä mahdollista, jolloin orin omistajalle luovutetaan palkkio orin käytöstä. Myöhemmin syntyvästä varsasta isänä käytetyn oriin omistaja ei enää hyödy varsasta, sillä kasvattajanimi tulee tamman omistajan mukaan.

Kasvattajan taloudellisia haasteita

Nykypäivän kasvattajan taloudellisiin haasteisiin liittyy merkittävästi eläinlääkärikulujen merkittävä hinnan nousu, jolloin jokaisesta siitokseen käytettävästä hevosesta tulee merkittäviä kuluja koko siltä ajalta, kun hevonen syntyy ja kasvaa aikuisuuteen. Koko sen ajan, kun hevonen on siitosiässä, sen terveydestä on pidettävä hyvää huolta ja ylläpidettävä laadukkaalla ravinteilla ja madotuksilla sekä muilla lääkkeillä asianmukaisissa tiloissa. Hyvä työuran tehnyt siitokseen käytettävä tamma tai ori myös ansaitsee hyvän loppuelämän kodin sen jälkeen, kun sitä ei enää voida käyttää kasvatustyöhön.