horse breedingHevosten kasvattajan ammatti on mielenkiintoinen ala, jossa jokainen päivä on erilainen. Perimmäinen tarkoitus, miksi hevosia aletaan kasvattaa, on tietyn rodun laadun parantaminen ja oikeiden rotumääritelmän mukaisten ominaisuuksien kehittäminen entisestään. Kasvattajan työhön saattaa kuulua nuorten hevosten koulutus samalla, kun siitostammat ja orit pidetään hyvässä kunnossa ja niiden hyvinvoinnista huolehditaan. Useiden rotujen kasvatustoimintaan voi kuulua aktiivinen näyttelytoiminta, kun taas toisilla roduilla hevosurheilussa menestyvät yksilöt nostavat yksilön arvoa siitostarkoitusta varten. Merkitystä on myös sillä, millä orilla tammat siitetään rodun laadun parantamiseksi. Kaikkien yksilöiden parittaminen keskenään ei ole välttämättä mielekästä ja kasvattaja oppiikin parhaiten kokemuksen kautta.

Eri roduilla on hyvin paljon toisistaan poikkeavia käyttötarkoituksia, joten halutut ominaisuudet vaihtelevat rotukohtaisesti. Suurten työhevosten kohdalla voi olla tarkoitus jalostaa mahdollisimman raskasrakenteisia ja voimakkaita varsoja, kun taas kilpailevalla rodulla nopeus ja jalkojen notkeus ovat tärkeimpiä ominaisuuksia. Vielä on erikseen erittäin pieniä, lähinnä näyttelytarkoitukseen tarkoitettuja pieniä hevosia, joihin taas kasvatustoiminnalla pyritään tuomaan mahdollisimman hyvät ominaisuudet optimaalisen pienessä koossa. Rodun käyttötarkoitus ja perusominaisuudet siis vaikuttavat kasvatuksen tavoitteisiin merkittävästi.

Tamman astutus sopivalla orilla

Tamman mahdollisia virheitä pyritään minimoimaan tulevissa varsoissa valitsemalla astutukseen oreja, joilla nämä samat ominaisuudet ovat erityisen hyviä ja voimakkaita. Esimerkiksi voitaisiin ottaa vaikka tamman lievä nivelvika. Pääasiassa tammoja, joilla on mitä tahansa perinnöllisiksi todettuja vaivoja tai sairauksia, ei tulisi astuttaa, mutta jos niin kuitenkin tehdään, tammalle tulee valita erikseen ori, jolla nivelet ovat erittäin vahvat ja hyvät. Silloin mahdollinen jälkeläinen voi periä uroksen ominaisuudet ja siten parantaa rodun laatua.

Astutusikä ja tiineyden kesto

Hevosen tiineys kestää 11 kuukautta, joten astutusaika mietitään tarkalleen etukäteen. Tamma tulee sukukypsäksi kolmevuotiaana ja tavallisesti se on otollisimmassa ajassa tiineyttä ja synnytystä varten neljästä vuodesta eteenpäin, jolloin se on jo kasvanut aikuiseen mittaansa. Sukukypsyys heikkenee huomattavasti kahdentoista ikävuoden jälkeen, minkä vuoksi mahdollinen astutus kannattaa aloittaa kohtuullisen nuorena. Hevosen tiineeksi saattaminen ei ole niin helppoa, kuin muilla eläimillä, joten siitosyrityksiä voi joutua toistamaan useita kertoja, ennen kuin tamma tulee tiineeksi ja synnyttää uuden varsan.