Hevosen jalostusarvon arviointitapoja

Methods for evaluating horse breeding valueHevosten jalostamista säätelevät ja ohjaavat erilaiset jalostusohjesäännöt, jotka on määritelty kullekin rodulle erikseen. Lisäksi toimintaa tukevat erilaiset hevosjalostusliitot, jotka pyrkivät toiminnallaan edistämään jalostuksen laatua, jotta jalostetut yksilöt olisivat mahdollisimman terveitä ja kestäviä. Useissa kansallisen tason jalostusohjesäännöissä edellytetään esimerkiksi orin virallista hyväksymistä jalostukseen. Tämä toteutuu käytännössä jalostusarvostelun perusteella, joka suoritetaan hevosnäyttelyiden kautta. Lisäksi ravihevosille lasketaan myös erikseen jalostusindeksit vuosittain.

Hevosnäyttelyiden merkitys

Hevosten ja ponien yksilöarvostelu tapahtuu hevosnäyttelyissä. Orit arvostellaan erikseen oripäivillä tai -näyttelyissä ja tammat ja varsat puolestaan joissakin monista vuosittain järjestettävistä tamma- ja varsanäyttelyistä. Suomenhevosorien tulee saada hyväksytty jalostusarvostelu, mikäli varsalle halutaan oikeus kilpailla raveissa. Jalostusarvostelu muodostuu näyttelyissä arvioitujen rakenteen, luonteen ja liikkeiden lisäksi myös hevosen suorituksista kilpailuissa. Lisäksi hyväksytty jalostusarvostelu vaatii aina perinnöllisten sairauksien huolellisen tutkimisen ja poissulkemisen.

Hevosnäyttelyissä tutkitaan hevosen rakenne ja arvostellaan kunkin yksilön liikkeet käynnissä ja ravissa. Erityisesti varsojen kanssa näyttelyihin on syytä valmistautua jo etukäteen huolellisella harjoittelulla, sillä nuoret hevoset voivat vierastaa outoja paikkoja ja ennalta vieraita ihmisiä.

Arvostelun toteuttavat puolueettomat tuomarit, joiden arvio pohjautuu hevosten rotukohtaisiin vaatimuksiin ja suosituksiin. Tulosten pohjalta voidaan saada näin ollen puolueeton arvio hevosen rakenteesta ja liikkeistä. Samalla tulokset antavat viitettä vanhempien jalostusarvosta.

Varsanäyttelyillä on myös tärkeä merkitys kotimaisen hevosjalostuksen tukijana. Samalla se myös esittelee yleisölle suomalaista hevoskasvatusta ja sen tasoa. Varsoille näyttelyt ovat erinomainen tilaisuus harjoitella myöhemminkin kilpailuissa tarvittavia taitoja, kuten lastausta, kuljetusta, vieraiden hevosten ja ihmisten keskellä olemista sekä totuttelua tarkastus- ja mittaustoimenpiteisiin.

Jalostushevosen BLUP-indeksi

Jalostusindeksiä voidaan hyödyntää sekä kasvatustyössä että jalostushevosen valitsemisessa. Ravihevosten jalostusindeksi lasketaan ns. BLUP-menetelmällä. BLUP on lyhenne englanninkielisestä termistä ”Best linear unbiased prediction”. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että hevosen arvosteluissa huomioidaan kilpailutuloksiin vaikuttavat ympäristötekijät ja laskennassa käytetään vertailuryhmänsä kaikkia samaan lähtöön osallistuvia hevosia.

Hevosten indeksit kuvaavat hevosen perinnöllistä tasoa ja ne koostuvat kolmesta osasta: hevosen suvusta, hevosen omista tuloksista ja jälkeläisten tuloksista. Indeksi on aina ennuste, ei absoluuttinen totuus hevosen jalostusarvosta. Tästä syystä hevosen kokonaisindeksin vieressä ilmoitetaan myös arvosteluvarmuus, joka on korkeimmillaan 1 eli 100%. Tähän vaikuttavat merkittävästi hevosen omien sekä sen jälkeläisten tulosten määrä. Mitä enemmän tuloksia on, sitä suurempi on myös arvosteluvarmuus.

Comments are closed.